PN - PT 8:00 - 17:00
61 898 00 17
Grupy
 • Wszystkie
 • 01. Filtry
  • 01. AdBlue
  • 02. Cieczy chłodzącej
  • 03. Hydraulika
  • 04. Kabinowe
  • 05. Oleju
  • 06. Osuszacze
  • 07. Paliwa
  • 08. Powietrza
  • 09. Klucze do filtrów
 • 02. Termostaty
  • 01. Termostaty
 • 03. Silnik
  • 01. Odlewy tuleji żeliwnych
  • 02. Panewki
  • 03. Pierścienie
  • 04. Tłoki
  • 05. Tuleje
  • 06. Zestaw Naprawczy
  • 07. Mahle Letrika
 • 04. Turbosprężarki
  • 01. Turbosprężarki
  • 02. Zestaw naprawczy
 • 05. Zawory
  • 01. podstawowa
  • 02. Ssący/Dolotowy
  • 03. Wydechowy
Koszyk
Zalogowany: Zaloguj się Zaloguj się
Towary w zamówieniu: 0
Wartość zamówienia 0.00
Przejdź do zamówienia:  
Wyczyść zamówienie:  
Ostatnio oglądane
Grupa
Podgrupa
Producent
Numer części
Nazwa / Opis części
Wyczysc

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest F.H. MZ Trade S.C. z siedzibą
w Kórniku (62-035), ul. Śremska 22a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy REGON: 301010385, NIP: 7773090641 (dalej jako: „ADO”)

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. Michał Kuliński tel. 61 898 04 24 email biuro@mztrade.com.pl, który/a pełni funkcję Inspektora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. wykonania umowy sprzedaży, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

4. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do osób trzecich/organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu odpowiednio: zgłoszenia żądania do ich usunięcia lub odwołania udzielonej zgody.

6. Dane osobowe podlegają profilowaniu.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.


Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę MZ Trade, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go na adres: info@mztrade.com.pl.

 

formularz - link

 

 

 

 

Polityka Prywatności

 

F.H.MZ Trade S.C.

ul. Śremska 22a

62-035 Kórnik

NIP: 7773090641

REGON: 301010385

 

 

 

Postanowienia Ogólne:

 

1.

Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

 

2.

Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

3.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom

upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

4.

Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych

osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub

niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 

5.

Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za

pośrednictwem sklepu internetowego.

 

6.

Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej

staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.

 

7.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

 

8.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta,

usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży

przechowywanym na potrzeby fiskalne.

 

9.

Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania

dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.

 

10.

Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów

b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego

c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu

rejestracyjnego na stronie

d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień

 

11.

Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/Ulica/Numer domu/Miasto/Kod

pocztowy/Województwo/Telefon/Adres E-mail/NIP/Nazwa Firmy.

 

12.

Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami sklepu:

a) Adres poczty e-mail

 

13.

Podanie danych osobowych określonych w pkt powyższym niniejszej Polityki Prywatności jest

dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od Użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia ma charakter jednorazowy, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie Użytkownika nie zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź.

 

14.

Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak

również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może

skontaktować się z Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: info@mztrade.com.pl lub

listownie na adres Sprzedawcy:

F.H. MZ Trade S.C.

ul. Śremska 22a

62-035 Kórnik

 

 

 

 

 

Polityka cookies:

 

1.

Sklep internetowy www.emahle.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

 

2.

Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

 

3.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

4.

Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego

wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 

5. Sklep internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) stałe;

b) analityczne;

c) zewnętrzne.

 

6.

Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani

b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia

c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu

d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie

sklepu wpisywać loginu i hasła

e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika

f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

 

7.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania

b) czas wysłania odpowiedzi

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do

strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik

f) informacje o przeglądarce Użytkownika

g) informacje o adresie IP

 

8.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 

9.

Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych

 

10.

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie

do dostępu do danych.

 

 

 

 

 

Postanowienia Końcowe

 

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie

przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz

kodeksu cywilnego.

 

2.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres:

info@mztrade.com.pl

lub poprzez numer telefonu: +61 898 00 17.

 

3.

Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać

jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23

kwietnia 1964roku – kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących

przepisów prawa.

 

4.

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych

oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.

 

5.

Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu

Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.

 

6.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć

swoje konto.

 

7.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.05.2018 roku.